Carlos Portilla

Biomecánico y entrenador personal
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

INEFC Universitat de Barcelona.

Máster en Gestión Económica de Entidades Deportivas

en la Universitat de Barcelona.

Seleccionador de BTT de la Federación Catalana de Ciclismo

(2015 – 2018).

Nº Colegiado: 52135

David Martín

Entrenador personal
Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

INEFC Universitat de Barcelona.

VÍDEOS

Contracte subvencionat per la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’Ordre EMT/220/2022, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec.

keyboard_arrow_up